Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
HÜNİKAL
HÜNİKAL 1
HÜNİKAL 2
HÜNİKAL 3
HÜNİKAL 4
Analiz Hizmetleri

Kromatografik Teknikler

HPLC (UV Dedektör)

 

HPLC (Floresans Dedektör)

 

İyon değiştirme kromatografisi

 

GC-FID

 

Headspace-GC-FID

 

Kombine Analitik Teknikler

LC-MS/MS

 

LC-Q-TOF/MS

 

GC-MS

 

Spektroskopik Teknikler

UV-GB Spektrofotometrisi

 

Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (Alevli)

 

Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (Grafit Fırınlı)

 

Atomik Emisyon Spektroskopisi

 

Nanodrop

 

Standart Çözelti Hazırlama

Nitel veya nicel analizler

 

Numune Hazırlama

Katı faz ekstraksiyon

 

Sıvı-sıvı ekstraksiyon

 

Organik fazda çözme

 

Ultrafiltrasyon

 

Yaş yıkılama ile numune hazırlama (mikrodalga)

 

Asit saflaştırma

 

Çöktürme

 

Diğer numune hazırlama teknikleri

 

Analitik Yöntem Geliştirme ve Validasyon (Kromatografik Teknikler)

Analitik Yöntem Optimizasyonu

 

Analitik Yöntem Validasyonu

 

Analitik Yöntem Teyidi

 

Analitik Yöntem Geliştirme ve Validasyon (Spektroskopik Teknikler)

Analitik Yöntem Optimizasyonu

 

Analitik Yöntem Validasyonu

 

Analitik Yöntem Teyidi

 

Diğer Analiz Hizmetleri

Endotoksin Analizi

 

pH Analizi

 

İklimlendirme Dolabı ve Soğutucu (-80 °C) Kiralama Hizmetleri*

İklimlendirme Dolapları (aylık, yıllık periyotlar halinde kiralama)

Soğutucu – Derin dondurucu (aylık, yıllık periyotlar halinde kiralama)

*Cihazların doluluk durumu ve numune kabul koşulları ile ilgili ön bilgi almanız gerekmektedir.

Ultra Saf Su Temini ve Otoklav Hizmetleri

Ultra saf su

Otoklavda sterilizasyon

Diğer Hizmetlerimiz

Hammadde Analizleri

Konvansiyonel İlaç Analizleri

Su Analizleri

Formülasyon Çalışmaları

Kozmetik Ürün Analizleri

Mikrobiyolojik Kontroller

Biyoteknolojik ve Biyobenzer Ürün Analizleri

Radyofarmasötik Ürün Analizleri

Tıbbi Gereçlere Uygulanan Biyolojik Testler

Tıbbi Bitkisel Ürün Analizleri

Biyokimyasal Testler

Toksikolojik Testler

Proforma, takvim uygunluğu ve analiz/hizmet talepleri  için hunikal@hacettepe.edu.tr adresine e-posta ile başvuru yapılmalıdır.