Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
HÜNİKAL
HÜNİKAL 1
HÜNİKAL 2
HÜNİKAL 3
HÜNİKAL 4
Biyokimyasal Testler

Aktivite testleri (antimikrobiyal, antiinflamatuvar, antigenotoksik aktivite, asetilkolinesteraz inhibitör, immünomodülatör, radikal süpürücü)

Hormon testleri (ürofollitropin, FSH, kalıntı luteinize, gonadotropin)