Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
HÜNİKAL
HÜNİKAL 1
HÜNİKAL 2
HÜNİKAL 3
HÜNİKAL 4
Biyoteknolojik ve Biyobenzer Ürün Analizleri

 

 

 

 

 

Protein saflık tayini ve ilgili protein analizleri (HPLC)

Peptit dizileme analizi (LC-MS yöntemlerle)

Yüksek moleküler ağırlıktaki proteinler ile safsızlık  analizleri (SE-HPLC)

Farklı yükteki türlerin analizleri (IE-HPLC)

SDS-PAGE jel elektroforez

Toplam protein miktarı (A280, Bradford Assay, HPLC)

 Kalıntı analizleri