Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
HÜNİKAL
HÜNİKAL 1
HÜNİKAL 2
HÜNİKAL 3
HÜNİKAL 4
Cihazlar

 

Cihaz Adı

Marka/Model

HÜNİKAL Kodu

Aksesuarları /Yazılımı

Bulunduğu Yer

1

Sıvı Kromatografisi-Kütle Spektrometresi Cihazı

Agilent 1200

Agilent 6530 Accurate-Mass Q-TOF

Q-TOF LC/MS

 

HÜNİKAL Enstrumental Lab 5

2

Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi Cihazı

Agilent 6890 Gaz Kromatografisi

Agilent 5973 Kütle spektrometresi

GC-MS

Chemstation for GC

HÜNİKAL Enstrümental Lab 3

3

Gaz Kromatografisi - Alev İyonlaştırma Dedektörü

Shimadzu/ Gaz kromatografisi: GC-2010Plus Series Head Space: HS-20

GC-FID

GC Solutions

HÜNİKAL

Enstrümental Lab 1

4

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi-1

Agilent 1100

HPLC-1

Chemstation For LC

HÜNİKAL

Enstrümental Lab 1

5

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi-2

Agilent 1100

HPLC-2

Chemstation For LC

HÜNİKAL

Enstrümental Lab 1

6

Ultra Performanslı Sıvı Kromatografisi Cihazı

Shimadzu/Nexera

UPLC

Lab Solutions

HÜNİKAL Enstrümental Lab 1

7

İyon Kromatografisi Cihazı

Shimadzu/Prominence HIC-NS

IEC

 

HÜNİKAL Enstrümental Lab 1

8

Atomik Absorpsiyon Spektrometresi

Perkin Elmer /Analyst 800

AAS

Winlab 32

HÜNİKAL

Enstrümental Lab 3

9

Uv-Visible Spektrofotometresi

Agilent/8453

UV

UV-Visible Chemstation

HÜNİKAL

Enstrümental Lab 2

10

Nanodrop

Shimadzu Biospec Nano

NDROP

 

HÜNİKAL

Enstrumental Lab 2

11

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre

 

DSC

 

HÜNİKAL

Enstrümental Lab 1

12

Karl Fischer Cihazı

SI Analytics/TitroLine 7500 KF

KF

-

HÜNİKAL

Enstrümental Lab 2

13

Glikoz Analizörü

YSI 2300

GA

 

HÜNİKAL

Enstrümental Lab 2

                 

Diğer Cihazlar:

Class II Laminar Flow Kabini

IR Spektrofotometresi

Pletisimipgraf

Tablet Kaplama Makinası

Disolüsyon Cihazı

Kalorimetre

Polarizan Mikroskop

Tablet Sertlik Cihazı

Doz Kalibratörü

Kollektör

Polografik Analizör

Tevametre

Elektroforez

Koloni Sayma Makinası

Refraktometre

Texture Analyzer

ELISA plaka okuyucu

Kurutma Dolabı

Rotavapor

Ultra Saf Su Cihazı

Erime Derecesi Tayin Cihazı

Liyofilizatör

RT-PCR

Ultrasantrifüj

Etüv

Manyetik Karıştırıcı

Santrifüj

Ultrasonik Banyo

Floresan Mikroskop

Metametre

SDS-PAGE

Ultrasonik Karıştırıcı

Friyabilite Cihazı

Mikrodalga Fırın

Sıvı Sintilasyon Sayıcı

Viskozimetre

Gama Sayıcı

Mikroskop

Skin pH Metre

Volümünometre

Hassas Terazi

Nanodrop

Soğutmalı Santrifüj

Vorteks

Homojenizatör

Otoklav

Spektroflorometre

Western Blot Cihazı

Hücre Kültürü Laboratuvarları

PCR

Spray Dryer

Yatay Çalkalayıcı

ICP-MS

Peristaltik Pompa

Su Banyosu

 

İklim Dolabı

pH Metre

Tablet Basım Makinası

 

İnkübatör

Pirometre (12 kanallı)

Tablet Dağılma Cihazı