Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
HÜNİKAL
HÜNİKAL 1
HÜNİKAL 2
HÜNİKAL 3
HÜNİKAL 4
Formülasyon Çalışmaları

  • Ön formülasyon

  • Ürün İyileştime ve Geliştirme

  • Kalite Kontrol

  • Çözünme

    • Salım

    • Stabilite