Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
HÜNİKAL
HÜNİKAL 1
HÜNİKAL 2
HÜNİKAL 3
HÜNİKAL 4
Genel Tanıtım

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi İlaç ve Kozmetik Ar-Ge ve Kalite kontrol Laboratuvarı (HÜNİKAL), ileri teknolojilerde ihracat odaklı kalkınma mali destek programı (İLTEK) bünyesinde Ankara Kalkınma Ajansı ve Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi ortak projesiyle 15 Ocak 2015 tarihinde kurulmuştur.

HÜNİKAL’in yönetiminde, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı ve Döner Sermaye İşletmesi Eczacılık Fakültesi birimi Harcama Yetkilisi ve HÜNİKAL Koordinatörlüğü görev almaktadır. Hacettepe Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi akademisyenlerinin doğal paydaş olduğu HÜNİKAL Koordinatörlüğüne bağlı bir Kalite Yönetim Birimi vardır. HÜNİKAL'de görevlendirilen tüm personel, hizmet talep eden paydaşların memnuniyetini gözeterek doğru, tarafsız, hızlı ve güvenilir proje işlerini “bilgilerin gizliliği” ilkesine sadık kalarak verilmesini sağlamaktadır.

HÜNİKAL, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından 27 Ocak 2016 tarihinde yetkilendirilmiştir. TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında hali hazırda kalite yönetim sistemi uygulamaktadır.

HÜNİKAL, ilaç, tıbbi sarf, kimya ve kozmetik sektöründe yer alan hedef gruplara analiz ve danışmanlık hizmeti sunmak ve Ar-Ge/ Ür-Ge açığını kapatmaya yönelik olarak hizmet vermek amacıyla faaliyet göstermektedir. HÜNİKAL’e gelen analiz veya danışmanlık hizmet talepleri HÜNİKAL bünyesinde karşılandığı gibi Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin bilimsel altyapısından yararlanılarak en kısa zamanda bilimsel yanıt verilmesi amaçlanmıştır.