Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
HÜNİKAL
HÜNİKAL 1
HÜNİKAL 2
HÜNİKAL 3
HÜNİKAL 4
Hammadde Analizleri

İlaç ve kozmetik endüstrisinde kullanılan hammaddelerde farmakope monograflarına uygunluk (EP 8 ve USP 38), potens, safsızlık, kül kalıntısı ve nem tayini analizleri kromatografik, elektroanalitik ve spektroskopik yöntemlerle  gerçekleştirilmektedir. 

 

 

Hammadde Analizi için Cihaz Parkı: UV-GB, FTIR, AAS, ICP-MS, HS-GC-FID, GC-MS, HPLC, UPLC, İyon Kromotografisi, Elektroforez, Polarimetri, Titrimetri