Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
HÜNİKAL
HÜNİKAL 1
HÜNİKAL 2
HÜNİKAL 3
HÜNİKAL 4
Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Birimimiz HÜNİKAL’in TS EN ISO/IEC 17025 Standartı kapsamında akredite olma çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu kapsamda HÜNİKAL’de verilen hizmetler bir kalite anlayışı içinde gerçekleşmekte ve çalışan her personelimiz TS EN ISO/IEC 17025 Standartı şartlarını sağlamaya yönelik eğitimleri almaya devam etmektedir.

HÜNİKAL bugüne kadar edinmiş olduğu saygınlığını ve itibarını korumak ve yükseltmek ilkesiyle çalışmalarını devam ettirmektedir.

 

 

Bu kapsamda benimsemiş olduğumuz kalite politikamızın temel prensipleri;

  • TS EN ISO/IEC 17025 Standardına uygun olarak kurulmuş Kalite Yönetim Sistemini uygulayarak, etkinliğini sürekli iyileştirmek ve gelişimini sağlamak,
  •  Kalite Yönetim Sisteminin ekip çalışması ile sürdürüleceğinin bilincinde olarak bütün laboratuvar personelinin kalite dokümantasyonunu öğrenmelerini, politika ve prosedürlere uygun olarak çalışmalarını temin etmek,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş metot ve standartlara uygun deneyler yapmak, geçerli ve güvenilir teknik sonuçlar üretmek,
  • İyi bir mesleki ve teknik uygulama yetisine sahip personelimiz ve sürekli yenilenen eğitim bilgileri ile etkin ve verimli hizmet vermek,  
  • Hizmet verilen kişi ve kuruluşların memnuniyetini gözeterek doğru, tarafsız, hızlı ve güvenilir hizmetin “bilgilerin gizliliği” ilkesine sadık kalınarak verilmesini sağlamaktır.