Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
HÜNİKAL
HÜNİKAL 1
HÜNİKAL 2
HÜNİKAL 3
HÜNİKAL 4
Konvansiyonel İlaç Analizleri

Konvansiyonel ilaçların çeşitli farmasötik dozaj formlarında içerik tek düzeliği, safsızlık kontrolü ve stabilite analizleri kromatografik, elektroanalitik ve spektroskopik yöntemlerle  gerçekleştirilmektedir.

 

Alanında uzman öğretim üyelerimiz ve mevcut cihaz parkımızla (UV-GB, AAS, ICP-MS, HS-GC-FID, GC-MS, HPLC, UPLC, İyon Kromotografisi) ilaç analizleri yürütülmektedir.