Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
HÜNİKAL
HÜNİKAL 1
HÜNİKAL 2
HÜNİKAL 3
HÜNİKAL 4
Laboratuvarın Amacı

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, İlaç, Kozmetik Ar-Ge ve Kalite Kontrol laboratuvarı, ilaç ve kozmetik sektöründe yer alan hedef gruplara (T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Halk Sağlığı Kurumu, hastaneler ile ilaç, kozmetik ve tıbbi cihaz firmaları) analiz, danışmanlık, Ar-Ge, Ür-Ge açığını kapatmaya yönelik olarak hizmet vermektedir.

Bilim, teknoloji ve yenilikçilik politikaları çerçevesinde, üretilen bilginin korunması ve ekonomik katma değere dönüşmesi sağlanarak ülke sanayiinin teknolojik yapısının güçlendirilmesi, üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması ve ülkemizde yüksek katma değer ve teknoloji odaklı ekonomik yapının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.