Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
HÜNİKAL
HÜNİKAL 1
HÜNİKAL 2
HÜNİKAL 3
HÜNİKAL 4
Mikrobiyolojik Kontroller

Ticari kit ile belirlenen endotoksin  analizleri için bilgi alınız.