Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
HÜNİKAL
HÜNİKAL 1
HÜNİKAL 2
HÜNİKAL 3
HÜNİKAL 4
Su Analizleri

Hemodiyaliz çözeltilerinin ve seyreltme sularının rutin analizlerinde yapılan pH, su sertliği, iletkenlik, ağır metal ve bakteriyel endotoksin  analizleri yapılmaktadır. Laboratuvarımız Halk Sağlığı Laboratuvarları tarafından hemodiyaliz çözeltilerinin seyreltmesinde kullanılan suların analizinde yetkilendirilmiştir.