Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
HÜNİKAL
HÜNİKAL 1
HÜNİKAL 2
HÜNİKAL 3
HÜNİKAL 4
Tıbbi Bitkisel Ürün Analizleri

  • Doğal tıbbi ürünlerin ve kaynaklarının kalite kontrol çalışmaları

  • Yabancı madde araması (sibutramin, sildenafil vb)

  • Farmakope analizleri

  • Etkin madde ve/veya belirteç (marker madde) miktar tayini

  • Fitoeşdeğerlik çalışmaları

  • Doğal tıbbi ürün ve etkin madde üretimi ve geliştirilmesi

  • Ekstraksiyon, fraksiyonlama, izolasyon

  • Bitkisel ürünlerde antioksidan ve sitotoksik aktivite tayini