Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
HÜNİKAL
HÜNİKAL 1
HÜNİKAL 2
HÜNİKAL 3
HÜNİKAL 4
Tıbbi Cihazlarda Biyouyumluluk Testleri

ISO 10993 kapsamında aşağıdaki testler  Hacettepe Üniversitesi Biyouyumluluk Grubunca yapılmaktadır:

  • İrritasyon ve sensitizasyon deneyleri 

  • Akut sistemik toksisite deneyi

  • Pirojenite testi 

  • İn vitro sitotoksisite testleri 

  • İmplantasyon sonrası lokal etki deneyleri 

  • Biyolojik absorbsiyon deneyi (cerrahi poliglaktin iplikler için)

  • Suya ekstre edilebilen proteinlerin tayini (Tek kullanımlık tıbbi eldivenler için)

  • Hemolitik etki deneyi

  • Genotoksisite testleri (OECD 471 ve OECD 487)

 

Hacettepe Üniversitesi Teknokent A.Ş. Teknoloji Transfer Ofisi (HT_TTM) projesi ile Hacettepe Üniversitesi Biyouyumluluk Grubunca yürütülen tıbbi cihazlara ilişkin analizler için başvuru adresi:  ndurlu@hacettepe.edu.tr