Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
HÜNİKAL
HÜNİKAL 1
HÜNİKAL 2
HÜNİKAL 3
HÜNİKAL 4
Toksikolojik Testler

Genotoksisite testleri (COMET yöntemi, Mikronükleus testi, AMES testi)

Sitotoksisite testleri  (MTT, XTT)

Mikotoksin tayini (Aflatoksinler, Zeralanon, Okratoksin A)

Plastik madde tayini (Bisfenol A, Ftalat)

Metal analizleri (ICP-MS)

 

 

HÜNİKAL kapsamında gerçekleştirilen Toksisite Testleri, Avrupa Kayıtlı Toksikolog (E.R.T) Belgesine sahip öğretim üyelerimizce yapılmaktadır.